Runtagna Karajaan Tarumanagara

0
261
Prasasti Tugu

Bewarajabar.com — Karajaan Tarumanagara, salah sahiji karajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karajaan nu lumangsung taun 358 nepi ka 669 Masehi teh diadegkeun ku Jayasingawarman, pandita ti Magadha, India. Jayasingawarman datang ka tatar Pasundan menta idin ka raja nu kumawasa, ngadegkeun lembur di sisi walungan Citarum. Eta lembur mekar jadi Karajaan Tarumanagara.

Karajaan Tarumanagara terus mekar nepi ka wilayah nu ayeuna, Banten, tatar kaler Jawa Barat, Jakarta jeung Cirebon. Mangsa kajayaan Karajaan Tarumanagara  nepi ka generasi katilu, sarta puncakna di generasi katilu nu rajana Purnawarman.

Saprak dipingpin ku Raja Sudhawarman, Karajaan Tarumanagara ngalaman mundur. Mundurna, diantarana balukar raja-raja samemehna mere wewenang pamarentahan sorangan atawa otonomi ka raja-raja bawahan.

Ku sabab teu dibarengan ku hubungan jeung pangawasan nu hade, para-raja bawahan ngarasa teu ditangtayungan jeung teu diperhatikeun ku Karajaan Tarumanagara. Lian ti eta, aya saingan Karajaan Tarumanagara, nyaeta Karajaan Galuh nu komarana beuki ngaronjat. Saterusna  timbul pemberontakan raja-raja bawahan, sarta aya serangan ti Karajaan Sri Wijaya.

Raja Tarumanagara pamungkas, Linggawarman teu boga anak lalaki. Anjeuna ngan boga dua anak awewe, nu cikal nyaeta Putri Manasih nikah jeung Tarusbawa, nu bungsu nyaeta Putri Sobakancana nikah jeung Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ti harita pamor Karajaan Tarumanagara beuki morosot.

Ahirna Karajaan Tarumanagara runtag, pejah jadi dua karajaan, Karajaan Sunda jeung Karajaan Galuh. Karajaan Sunda minangka terusan ti Karajaan Tarumanagara dipingpin ku Tarusbawa minantu Linggawarman. Sedengkeun Karajaan Galuh dipingpin ku Raja Wretikandayun. Kahareupna dua karajaan teh ngahiji deui jadi Karajaan Pajajaran.

Anapon raja-raja nu ngawasa Karajaan Tarumanagara, nyaeta, Raja Jayasingawarman (358-382), Raja Dharmawarman (382-395 Masehi), Raja Purnawarman (395-434 Masehi), Raja Wisnuwarman (434-455 Masehi), Raja Indrawarman (455-515 Masehi), Raja Candrawarman (515-535 Masehi), Raja Suryawarman (535-561Masehi), Raja Kertawarman (561-628 Masehi), Raja Sudhawarman (628-639 Masehi), Raja Hariwangsawarman (639-640 Masehi), Raja Nagajayawarman (640-666 Masehi) jeung Raja Linggawarman (666-669 Masehi).

Bukti ngadegna Karajaan Tarumanegara nyaeta ku ayana tujuh prasasti nu kapendak, ngawengku: lima prasasti di Bogor (Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Kebon Jambu,  Prasasti Muara Cianten jeung Prasasti Pasir Awi), hiji di Bekasi (Prasasti Tugu), hiji deui di Lebak, Banten (Prasasti Munjul).

Prasasti Ciaruteun atawa Prasasti Gajah disebut oge Prasasti Ciampea, netelakeun, aya tapak dampal sampean Raja Purnawarman nu satara jeung dampal sampean Dewa Wisnu, unina: “Dua dampal sampean nu jiga dampal sampean Dewa Wisnu nyaeta dampal sampean Raja Purnawarman, raja ti nagri Taruma, raja nu gagah perkosa”

Prasasti Kebon Kopi, ngamuat gambar dua suku gajah sarta netelakeun, tapak suku gajah teh mangrupa tapak suku gajah tunggangan nu ngawasa Taruma, saperti Airawata. Airawata nyaeta gajah tunggangan Dewa Perang, Batara Indra.

Prasasti Kebon Jambu, eusina, pujian ka Raja Purnawarman. Raja Purnawarman digambarkeun raja nu kalintang kuat, teu bisa dielehkeun, hasil wae ngancurkeun musuh sarta salawasna mere jamuan kahormatan ka nu satia ka manehna. Prasasti Muara Cianten, eusina, ngamuat catetan yen pamarentahan nagara dipulangkeun ka Raja Sunda taun 536. Prasasti Pasir Awi ngamuat “sair pamuji” ka Raja Purnawarman.

Prasasti Tugu, ngamuat, berita Raja Purnawarman marentah ngawangun saluran cai di walungan Gomati (di tatar Sunda) nu panjangna 6.122 tumbak (12 km). Eta saluran cai gunana pikeun nyegah banjir waktu usum hujan, sarta cadangan cai waktu usum halodo. Saluran cai oge gunana pikeun patalimarga. Prasasti Munjul, eusina can kabaca. Ieu prasasti  kapendak di sisi walungan Cidanghyang, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, kabupaten Pandeglang, Banten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here