Lembur Waru di Kecamatan Tegalwaru

0
212

Karawang, Bewarajabar.com — Waru mangrupa lembur nu lega deukeut Gunung Cipaga di tatar kidul Karawang nu kungsi jadi puseur dayeuh Kabupaten Karawang, pindahan ti Bojongmangu di Pasir Guguling nalika Kabupaten Karawang awal ngadeg. Lembur Waru kaliwatan ku Walungan Cigeuntis nu sungapanna di Gunung Sanggabuana.

Wewengkon Waru kiwari jadi wilayah Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru. Samemeh pamekaran, Desa Wargasetra kaereh ka Kecamatan Pangkalan nu kiwari mekar jadi dua kecamatan, nyaeta Kecamatan Pangkalan jeung Kecamatan Tegalwaru.

Lembur Waru dibagi jadi Waru Tonggoh, Waru Kidul, Waru Kulon jeung Waru Wetan. Diantara eta lembur aya sawatara wewengkon nu disebut blok, ngawengku: Blok Cikareo Wetan, nyaeta lembur nu deukeut Bendungan Mantri Jaka; Blok Cikareo Kulon, nyaeta lembur kuloneun jalan desa atawa kapotong ku jalan; Blok Cigeuntis sok disebut oge Blok Stamplas, nyaeta lembur beulah kidul nu kaliwatan ku Walungan Cigeuntis; Blok Kokoncong, nyaeta lembur nu aya di tungtung kulon.

Aya 4 SD di ieu desa nyaeta: SDN Wargasetra I nu pernahna di sisi Walungan Cikumpeni, SDN Wargasetra II di Blok Kokoncong, SDN Wargasetra III  di Blok Pasirpogor jeung SDN Wargasetra IV di Blok Cipaga di suku Gunung Cipaga.

Nurutkeun kokolot di dinya, ngaran  Cikumpeni,  hiji walungan nu baheula sok dipake marandi Walanda atawa Kumpeni; ngaran Pasirpogor baheulana pedah taneuhna mangrupa keusik (nu ku urang dinya disebut pasir) nu morolok campur karikil nu aya di leweung Pasirpogor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here