Kutapohaci Bagian ti Kutatandingan Karawang

0
61
Situ Kalimati di Kampung Waringin Desa Kutapohaci. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Bihari  Karawang kaasup Karajaan Sumedanglarang. Sedengkeun Sumedanglarang bagian ti Karajaan Mataram. Taun 1624 Sultan Agung, Raja Mataram, ngutus Aria Wirasaba dibarengan ku 1000 prajurit pikeun ngabebaskeun Karawang ti Karajaan Banten sarta nyiapkeun  logistic ku cara ngabangun gudang-gudang beas.

Diutus ku Sultan Agung pikeun mereskeun sagala urusan di Karawang, Aria Wirasaba  dibantuan ku pasukanna ngadegkeun 3 desa di Karawang, nyaeta, Desa Parakansapi, Desa Adiarsa jeung Desa Waringinpitu.

Desa Parakansapi nyaeta  hiji desa nu kiwari pernahna di tapel-wates Karawang jeung Purwakarta  nu harita mah kaereh ka Kecamatan Pangkalan Karawang, tuluy robah jadi kaereh ka Kabupaten Purwakarta sarta kakerem cai nalika dibangun Bendungan Ir. H. Juanda Jatiluhur.

Desa Adiarsa nyaeta wewengkon nu kiwari jadi Kecamatan Karawang Barat. Ngaran Adiarsa kiwari dipake ngaran Kelurahan Adiarsa Barat jeung Kelurahan Adiarsa Timur. Puseur Desa Adiarsa bihari nyaeta nu kiwari sabudeureun Alun-alun Kelurahan Karawang Kulon sarta jadi peuseur kota nalika Karawang awal ngadeg.

Desa Waringinpitu, nyaeta desa nu kiwari jadi Desa Telukjambe sarta robah jadi Kecamatan Telukjambe tur mekar jadi 3 kecamatan, nyaeta: Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Telukjambe Timur jeung Kecamatan Ciampel.

Puseur Desa Waringinpitu nyaeta nu kiwari Jadi Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel. Cirina, diantarana, di Desa Kutapohaci aya ngaran kampung nu mirip ngaran Waringinpitu nyaeta Kampung Waringin nu sarua jeung ngaran Kutapohaci nalika awal ngadeg lembur tina bagian leuweung Kutatandingan.   

Kutapohaci  mangsa mimiti ngadeg mangrupa hiji dusun sisi leuweung. Harita ngaranna Dusun Waringin, dipingpin ku Kepala Dusun nu katelah Ki Mantri Asan. nu  jeneng salila 20 taun (1898-1918).

Mangsa pamarentahan Kepala Dusun nu kadua, Saman, nu jeneng salila 5 taun (1918-1923), Dusun Waringin robah jadi Dusun Parakanterus, nu saterusna robah tina dusun jadi desa, nyaeta Desa Parakanterus.

Nurutkeun para tokoh di eta desa, ngaran  Parakanterus henteu ngandung harti, henteu ngagambarkeun kaayaan eta desa. Kukituna sanggeus para tokoh baradami, ngaran Parakanterus dirobah jadi Kutapohaci.

Kutapohaci gabungan tina kecap “kuta” nu hartina benteng jeung “pohaci” nu  hartina dewi pare. Kutapohaci ngagambarkeun wewengkon pasawahan nu subur nu baheulana bagian ti Kutatandingan tur jadi benteng pertahanan pasukan Mataram dina perang ngalawan  musuh.

Kusabab wilayahna lega teuing, taun 1979 Desa Kutapohaci dimekarkeun jadi dua desa, Desa Kutapohaci jeung Desa Kutamekar. Taun 1982, dimekarkeun deui jadi tilu  desa, Desa Kutapohaci, Desa Kutamekar jeung Desa Kutanegara.

Desa Kutapohaci tanahna napel wates jeung saluran irigasi Kalimalang (Tarum Barat). Jadi, tanah sawah di ieu desa pangnampeuna ka saluran irigasi. Cai nu dikamalirkeun ngaliwatan bendungan sekunder jeung tertier lumangsung kalawan lancar.

Lian ti eta, Desa Kutapohaci dikurilingan ku Citarum induk. Beulah wetan jeung beulah kaler desa, walungan Citarum nyadiakeun cai nu teu eureun-eureun ngocor tur bisa dipake nyaian sawah ku cara disedot make kompa cai. Ku kituna patani nu nyawah di ieu desa bisa nyawah dua kali atawa tilu kali dina sataun, bisa oge nyawah terus-terusan sapanjang taun.

Wilayah Desa Kutapohaci legana 423,598 ha, ngawengku tanah darat 123,615 ha, tanah sawah 299,983 ha. Tapel watesna, beulah kaler napel wates jeung tanah Pengairan (peutaseunna Desa Kiarapayung jeung Desa Walahar Kec. Klari), beulah wetan napel wates jeung Citarum (peuntaseunna Desa Cimahi jeung Sumurkondang Kec. Klari), beulah kidul napel wates jeung Desa Mulyasari jeung Desa Kutanegara, beulah kulon napel wates jeung Desa Kutamekar.

Desa Kutapohaci ngawengku dua dusun, 8 RW, nyaeta : RW 01 Kampung Parakanterus, RW 02 Kampung Parakanterus, RW 03 Kampung Kedungwaru, RW 04 Kampung Kebonkalapa, RW 05 Kampung Krajan, RW 06 Kampung Karees, RW 07 Kampung Cikonju, RW 08 Kampung Waringin.

Kampung Waringin salah sahiji kampung di  Desa Kutapohaci nu sarua jeung ngaran Desa Kutapohaci nalika awal ngadeg. Ieu kampung mangrupa tapel-wates Desa Kutapohaci  jeung Desa Walahar Kecamatan Klari. Tapel-watesna kiwari nyaeta lebah tangkal randu gede nu gedena leuwih gede tibatan beuteung munding. Bihari, memeh bendungan Walahar dibangun taun 1918 sarta mimiti dipake taun 1925,  ieu tapel-wates mangrupa walungan Citarum.

Sanggeus dibangun bendungan Walahar kalereun Citarum, tempat nu ayeuna urut Citarum disaeur jadi tanah darat, sabagian mangrupa jalan,  nyaeta lebah tangkal randu gede tea. Beulah wetanna, digali diala keusikna robah jadi situ nu kiwari sok aya nu nyebut “Situ Walahar” pedah deukeut bendungan Walahar, aya oge nu nyebut “Situ Kalimati” pedah tadina urut walungan nu geus “mati” (teu dipake).

“Situ Kalimati” sabagian kaereh ka Kampung Waringin Desa Kutapohaci, sabagian kaereh ka Kampung Walahar Desa Walahar. “Situ Kalimati”, lian ti dipake miara lauk dina jaring apung ku warga sabudeureunna, oge mangrupa salah sahiji “destinasi” (tujuan) objek wisata di Karawang.

Desa Kutapohaci salah sahiji desa di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang nu pernahna teu jauh ti Kawasan Industri Suryacipta, Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM), jeung puseur kota industri sejenna nu baheulana mangrupa tutugan leuweung Kutatandingan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here