Dr. Atep Suherman, M.Pd Guru “Berdedikasi” Kabupaten Garut

0
455

Kab. Garut, Bewarajabar.com — Pamarentah kudu saimbang nempatkeun guru antara guru nu ditempatkeun di sakola nu aya di kota jeung sakola nu aya di kampung. Ulah nepi ka guru numpuk di kota, ari di kampung kakurangan. Lian tia eta pamarentah kudu ngaronjatkeun kasejahteraan guru nu ngajar di daerah nu mencil utamana guru honorer.

Kitu ditetelakeun ku Dr. Atep Suherman, M.Pd., guru SDN 2 Garumukti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, SD mencil di Priangan tatar kidul,  nalika ditepungan Bewara Jabar anyar-anyar ieu.

Atep Suherman munggaran ngajar di SD jadi guru honorer taun 2002. Taun 2003 inyana diangkat jadi Guru Bantu Sekolah (GBS). Kiwari inyana tugas ngajar di SDN 2 Garumukti, sanggeus diangkat jadi PNS 1 Januari 2005.

Dr. Atep Suherman, M.Pd. di SDN 2 Garumukti

SDN Garumukti 2 mangrupa SD nu mencil di Garut. Jalan ka sakola butut. Siyal internet di sabudeureun sakola jarang aya. Tapi, kaayaan nu sarwa kakurangan teh teu ngaleungitkeun sumanget dirina pikeun babakti di nagara. Hasil tina sumanget gawena, dirina meunang pangajen ti pamarentah mangrupa “Guru Berdedikasi Kabupaten Garut Taun 2013”.

Atep Suherman nu lahir di Garut 14 Juni 1980 teh lulusan SDN Cileuleuy Kecamatan  Pamulihan, Garut, taun 1992. Tuluy inyana neruskeun sakola  ka SMPN 1 Kertasari , Bandung, sarta lulus taun 1995. Saterusna inyana sakola di SMUN Pangalengan, Bandung, lulus taun 1998.

Tamat SMU Atep Suherman kuliah di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung Program D2 PGSD, lulus taun 2002, Program S1 PGSD, lulus taun 2008. Saterusna inyana kuliah di Uninus (Universitas Islam Nusantara) Bandung Program  S2, lulus  taun 2012. Pamungkas inyana kuliah di UPI Bandung Program S3 Administrasi Pendidikan, lulus taun 2021.

Dr. Atep Suherman, M.Pd. di perjalanan ka sakola.

“Alhamdulillah, sanaos akses transportasi sareng komunikasi nu walurat abdi tiasa damel bari kuliah dugi ka tamat,” ceuk Dr. Atep Suherman, M.Pd., guru nu tugas di daerah  mencil, di ahir obrolan jeung Bewara Jabar. (Sun/Jat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here