Dangiang Subang Larang Ngalanglang Tatar Karawang

0
133
Abah Sarjang nu ngonsep tur nyutradaraan “Dangiang Subang Larang”. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Acara “Dangiang Subang Larang Ngalanglang Tatar Karawang” mangrupa seni kolaborasi nu ngalalakonkeun tokoh Nyai Subang Larang nu dikonsep tur disutradaraan ku Abah Sarjang sarta didanaan ku APBD, rengse manggung di unggal kacamatan di Karawang salila taun 2017.

Abah Sarjang nalika ditepungan Bewarajabar.com netelakeun, dirina ngarasa sugema yen unggal  pintonan ieu seni kolaborasi teu weleh dibageakeun ku masarakat di sakuliah tatar Karawang. Pintonan di unggal kacamatan teu weleh rame ku panongton.

Tapi, sanajan sagemblengna ieu acara nyugemakeun, nurutkeun Abah Sarjang ieu acara  rea kakuranganna, diantarana, koordinasi nu tumpang-tindih sarta heureutna mahaman hiji karya nu ngabalukarkeun kurang pangajen. Contona, kadang-kadang pihak EO (event organizer) ukur mintonkeun sabagian lalakon.

“Pintonan seni dipikaseneng sareng dipikahartos ku nu nongtonna upami pintonanna kasaksian sagemblengna. Upami acara  “Dangiang Subang Larang” dipintonkeun sapotong-sapotong,  sami wae sareng calana panjang digunting dijadikeun calana pokek (hot pant). Ieu teh saolah-olah nu motongna hoyong nembongkeun acara supaya langkung ‘seksi’ tanpa mikiran logika, etika sareng estetika,” ceuk Abah Sarjang.

Loba pamadegan hambar nu karasa ku  Abah Sarjang ngeunaan kreasi “Dangiang Subang Larang”, nyaeta, ieu kreasi acara masih ngalibetkeun urang luar Karawang, diantarana, aya tilu lagu dina ieu pintonan, dua lagu ciptaan urang Karawang, hiji lagu ciptaan urang Bandung.

Lian ti eta, panata  tari ieu acara  make tim ahli ti luar Karawang. Ku kituna, Abah Sarjang nu ngonsep ieu acara kadang kala  ngarasa teu sajalan jeung nu nata tarina. Memang panata tari geus  profesional di bidangna, tapi hal ieu sarua jeung teu mere kasempetan pikeun para panata tari urang Karawang.

Jadi, wajar lamun sawatara kalangan, seniman, budayawan, politikus, paniten jeung nu mikaresep seni sarta pengusaha, nganggap yen  jalma-jalma nu ngagulkeun “Dangiang Subang Larang” sarua jeung “agul ku payung butut”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here