Cengkeh Ubar Campak

0
27

Bewarajabar.com — Cengkeh asli tutuwuhan Indonesia. Diparelak di sakuliah Nusantara, sarta mibanda ngaran nu beda-beda. Diantarana di Bali, Wungu lawang; di Lampung, Cangkih; di Gorontalo, Hungolawa; di Ujungpandang, Cangke; di Ambon, Pualawane; di Halmahera jeung Tidore, Gomode. Ngaran ilmiahna dina basa Latin Syzygium aromaticum.

Jangkung tangkalna bisa nepi ka 30 meter. Dahan-dahannna paranjang. Regang-regangna kerep tur regas. Daunna lalonyod, warnana hejo. Kembangna waktu ngora warnana semu wungu, tuluy robah jadi koneng semu hejo, geus kolot warnana beureum ngora.

Kembang cengkeh ngandung minyak atsiri, oge ngandung senyawa kimia nu disebut eugenin, asam oleanolat, asam galotanat, fanilin, karyofilin, resin jeung gom.

Lian ti dipake bungbu dapur jeung bungbu roko, cengkeh sok dipake bahan obat tradisional, di antarana pikeun ngubaran campak (tampek) jeung kolera sarta ngahideungkeun halis.

Ngubaran campak, carana: Kembang cengkeh 10 siki direndem dina cai asak sapeuting. Digula-batuan sacukupna, diaduk sing rata. Diinum saeutik-saeutik.

Ngubaran kolera, carana: Kembang cengkeh nu garing sacukupna digayem, diteureuy caina. Dilaksanakeun unggal poe.

Ngahideungkeun halis, carana: Kembang cengkeh garing 5-7  siki dibeuleum nepi ka tutung. Ditutuan sing lembut, tuluy ditambah minyak kamiri sacukupna. Dioleskeun kana halis unggal sore.

Cengkeh tumuwuh di dataran rendah sisi basisir nepi ka daerah pagunungan nu jangkungna 900 meter tina beungeut laut. Tumuwuhna bakal alus tur hasilna baris mucekil mun dipelak di tanah nu negrak tur kandungan caina cukup. Biasana cengkeh mimiti kaala dina umur 4-7 taun. Saterusna mayeng ngahasilkeun nepi ka umur ratusan taun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here