Basisir Cibendo di Tatar Kaler Karawang

0
52
Nu parihnik di basisir Cibendo. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Cibendo, salah sahiji basisir di  Karawang tatar kaler nu pernahna di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran. Kiwari Cibendo mimiti rame didatangan ku jalma-jalma nu ngadon pihnik. Maranehna daratang ka eta basisir  utamana poe pere, Saptu jeung Minggu.

Tempat pihnikna basajan, ukur basisir biasa nu di sapanjang sisianna ngajajar warung-warung tempat reureuh sarta ngajual dahareun. Dahareun lian ti disadiakeun jajanan pikeun budak oge disadiakeun beuleum lauk tambak jeung lauk laut sarta hewan laut sejenna, kayaning beuleum bandeng, etong, kakap, hurang, cumi, kapiting, jsb.

Lamun pere taun baru atawa lebaran biasana nu daratang ka Desa Ciparagejaya loba pisan. Aya nu ngadon pihnik ka basisir Cibendo aya oge nu ngadon balanja lauk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Mayar tiket kungsi tempatna di hareupeun kantor Desa Ciparagejaya. Ku kituna anu rek  meuli lauk ka TPI kapaksa kudu mayar, najan teu niat pihnik ka basisir Cibendo. Ayeuna mah tempat mayar tiket teh deukeut basisir. Jadi nu rek ka TPI teu kudu mayar.

Dina pere taun baru atawa lebaran biasana rebuan jalma parihnik di basisir Cibendo. Kandaraan ngajajar minuhan tempat parkir, boh motor boh mobil. Nu daragang oge loba pisan, lian ti warung nu maneuh oge loba nu daragang dadakan, diantarana, tukang baso, tukang cingcau, tukang cendol, jsb.

Nu parihnik, lian ti ngadon leuleumpangan di cai sisi basisir, oge aya nu ngadon ngojay atawa tumpak ban meunang nyewa. Aya oge nu tumpak parahu bargas, lalayaran ka tengah laut. Parahu bargas nu dina poe-poe biasa tara aya, dina poe rame model taun baru jeung lebaran, disadiakeun ku para pamayang pikeun nu parihnik nu hayang nyoba tumpak parahu.

Pikeun ngajugjug ka Cibendo. Ti puseur kota Karawang maju ngetan ka Kecamatan Telagasari. Ti parapatan Telagasari kebat ngaler ngaliwatan Desa Kalibuaya, Desa Pasirmukti, jeung Desa Pasirkamuning. Sanggeus ngaliwatan Kantor Desa Pasirkamuning, lebah Kampung Salem mengkol ngetan anjog ka jalan sisi irigasi pas B.Tls. (Bendungan Telagasari) 7. Ti dinya mengkol ngenca ka beulah kaler mapay jalan sisi irigasi nu  meunang ngecor.

Bisa oge  sanggeus ngaliwatan jambatan teu jauh ti pasar Telagasari mengkol ngenca mapay jalan cor sisi saluran irigasi Telagadari. Kiwari jalan ieu nu loba dipake ku nu ngaliwat ngajugjug Tempuran atawa sabalikna.

Wewengkon jalan di antara dua lembur nu kenca katuhuna mangrupa sawah, kebon atawa tegalan kosong (taya imahan), di Karawang disebutna “totoang”. Totoang antara Kecamatan Telagasari jeung Kecamatan Tempuran disebut “Totoang Layapan”. Baheula jalan lebah dieu (totoang) rusak parna, memeh dicor cara ayeuna. Lian ti eta di “Totoang Layapan” baheula kabejakeun sok aya begal megat nu ngaliwat. Estu matak keueung mun ngaliwat ka lebah dieu.

Kadieunakeun kakeueung teh lain ku begal, mangsa jalma-jalma nu baroga motor ngaliwat ka “totoang”, tukang tambal ban can aya. Kabayang keueung tur capena, lamun ban kempes di tengah “totoang”.

Tapi ayeuna “totoang” teh rame. Warung-warung sisi jalan jeung tukang tambal ban nungtutan ngaradeg. Kiwari loba kandaraan nu ngaliwat. Komo mangsa pere taun baru jeung lebaran, jalan nu bareto tiiseun teh ngadadak rame siga jalan raya di kota, loba kandaraan nu lalar liwat.

Lebah paratan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran mengkol ngetan ngaliwatan jambatan, meuntas walungan tapel-wates Kecamatan Tempuran jeung Kecamatan Cilamaya Kulon, nyaeta antara Desa Tempuran jeung Desa Sumurgede.

Di  jalan raya, walungan mangrupa tapel-wates Desa Tempuran Kecamatan Tempuran (beulah kulon) jeung Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon (beulan wetan). Tapi, sanggeus Kampung Babakan, najan ayana beulah wetan walungan, lembur teh kaasup Kecamatan Tempuran, nya, Desa Ciparagejaya tea lokasi basisir Cibendo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here